English

Pojištovnictví a bankovnictví

Dlouhodobě zastupujeme významné české pojišťovny a finanční instituce zejména v oblasti:

  • soudních sporů;
  • v agendě přípravy vzorů smluvních a pojistných podmínek;
  • úpravy smluvní dokumentace související s rekodifikací práva v oblasti pojistných smluv.

Dále poskytujeme systematické právní služby jedné z největších českých pojišťoven jak ve sporných soudních řízeních, tak vedeme i mimosoudní jednání týkající se pojišťovacích agend klienta, především pak v oblasti odpovědnosti za škodu a její náhrady.

Na tuto oblast práva se specializují zejména následující advokáti:

  • Petr Kuchař
  • Kateřina Ryšavá