English

Pracovní právo

Naše kancelář zajišťuje komplexní poradenství a servis v oblasti pracovního práva vč. přípravy kompletní dokumentace:

  • poradenství týkající se pracovních smluv, vzniku, změny a ukončení pracovního poměru;
  • odměňování;
  • přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů;
  • kolektivní vyjednávání, konzultace týkající se záležitostí odborů, ustanovení kolektivních smluv;
  • a další individuální pracovně právní problematika zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Na tuto oblast práva se specializují zejména následující advokáti:

  • Kateřina Ryšavá
  • Jan Hraba