English

Právní vztahy k nemovitostem

Naše kancelář dlouhodobě poskytuje právní poradenství českým i zahraničním klientům v oblasti práva nemovitostí. Naši právníci se účastní mnoha transakcí v následujících oblastech práva:

  • prodej a nákup nemovitostí;
  • vytváření společných podniků zaměřených na investice do nemovitostí;
  • projekty spojené s výstavbou komerčních nemovitostí;
  • poradenství v oblasti developerských projektů;
  • koordinace smluvních vztahů mezi developery, projektanty, investory, generálními dodavateli a subdodavateli, konečnými zájemci o koupi nemovitostí;
  • poradenství v oblasti financování těchto projektů.

V této souvislosti je třeba zmínit, že se zabýváme právní problematikou ve všech oblastech stavební činnosti včetně požadavků na získání potřebných povolení a jiných souhlasů od příslušných státních orgánů.

Na tuto oblast práva se specializují zejména následující advokáti:

  • Petr Kuchař
  • Kateřina Ryšavá