English

Právo veřejných zakázek a právo hospodářské soutěže

HKR poskytuje svým klientům specializované poradenství i v oblasti práva zakázek. HKR disponuje týmem zkušených právníků, kteří poskytují komplexní právní služby v oblasti práva veřejných zakázek, a to jak na straně zadavatelů tak na straně uchazečů :

Veřejné zakázky

 • právní poradenství při přípravě zadávací dokumentace
 • asistence v průběhu zadávacího řízení
 • právní poradenství při zpracování nabídek
 • zastupování uchazeče v řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele

Hospodářská soutěž

 • kartelové dohody
 • dominantní postavení
 • spojování soutěžitelů
 • sporová agenda

Na tuto oblast práva se specializují zejména následující advokáti:

 • Lukáš Křeček
 • Jan Hraba
 • Petr Brejl

Reference

 • Skupina .A.S.A.
 • Skupina VEOLIA WATER
 • Pražská vodohospodářská společnost, a.s.