English

Procesní právo, soudní spory, rozhodčí řízení

Také v oblasti řešení soudních a jiných sporů má naše advokátní kancelář na českém právním trhu silnou pozici. Náš zkušený tým poskytuje právní poradenství svým klientům v právně i jinak komplikovaných případech:

  • civilními soudy;
  • mezinárodní i domácí arbitráž;
  • trestní řízení;
  • správní řízení;
  • insolvenční řízení;
  • specializované oddělení systematického vymáhání pohledávek.

Na tuto oblast práva se specializují zejména následující advokáti:

  • Luboš Havel
  • Petr Kuchař
  • Petr Brejl