English

Správa a vymáhání pohledávek

Kombinace znalostí etablované advokátní kanceláře s navazující specializací oddělení správy a vymáhání pohledávek nám umožňuje nejen 100 % pokrytí této náročné agendy všemi aktuálně nejefektivnějšími fázemi vymáhání, ale také pozici důvěryhodného poradce v této, pro naše zákazníky často klíčové části řízení firemních financí.

 • komunikace s dlužníky prostřednictvím kontaktního centra
 • specializovaný inkasní SW umožňující zpracovat i rozsáhlá pohledávková portfolia
 • mimosoudní inkaso – hledání společného řešení s dlužníkem jménem věřitele, nebo přímo jménem HKR
 • sepisování notářských zápisů s přímou vykonatelností
 • právní inkaso – vedení soudních řízení vedoucích k pravomocnému přiznání nároku věřitele
 • zajištění bezodkladného výkonu rozhodnutí včetně exekuce
 • poradenství v oblasti správy pohledávek a kredit risku

Na tuto oblast práva se specializují zejména následující advokáti:

 • Mgr. Luboš Havel
 • Mgr. Petr Kuchař

Reference

 • Pražská plynárenská a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group