Česky
Current news

Dne 1.7.2020 vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku

Dne 1.7.2020 nabyl účinnosti zákon č. 163/2020 Sb., kterým se podstatně mění některé části zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 33/2020 Sb., a zákona č. 90/2012 Sb.,…

more »

In particular, the firm’s lawyer specialise more narrowly on the following areas of law:

Our lawyers are of course well versed in various languages so we can provide legal services in English, German and French.