Právní poradenství více než 20 let

Aktuality

28. 4. 2024

HKR je hlavním právním partnerem platformy NájemPlus

Tým HKR tvořený Janem Hrabou a naším Of Counsel JUDr. Adamem Zítkem, Ph.D. spojil síly se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR. Přispívá tak ke kultivaci vztahů mezi nájemci a pronajímateli a k prevenci sporů. V rámci projektu vzniká vzorová nájemní smlouva a poradna pro její aplikaci, podílíme se také na Kodexu nájemce a Kodexu pronajímatele.…

Tým HKR tvořený Janem Hrabou a naším Of Counsel JUDr. Adamem Zítkem, Ph.D. spojil síly se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR. Přispívá tak ke kultivaci vztahů mezi nájemci a pronajímateli a k prevenci sporů. V rámci projektu vzniká vzorová nájemní smlouva a poradna pro její aplikaci, podílíme se také na Kodexu nájemce a Kodexu pronajímatele. Této spolupráce si velmi vážíme, velké uznání patří rovněž doc. Ing. Mgr. Martinu Luxovi, Ph.D. a jeho kolegyním a kolegům ze Sociologického ústavu.

V případě zájmu o právní služby v oblasti nájemní práva se prosím obracejte na Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz.

Historie kanceláře

2024

Poskytování právních služeb při strukturaci společných podniků v oblasti obnovitelných zdrojů a komunitní energetiky

2023

Poskytování právních služeb v projektech strukturace rodinných aktiv

2022

Poskytování právních služeb při prodeji většinového podílu na společnosti VM FOOTWEAR s.r.o. nadnárodní skupině BUNZL

2021

Poskytování právních služeb při nákupu druhé části závodu OKD, a.s.

2020

Poskytování právních služeb při nákupu první části závodu OKD, a.s..

2018

Poskytování právních služeb při nákupu akcií Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

2018

Zahájení poskytování právních služeb Generali Česká pojišťovna a.s.

2017

Zahájení poskytování právních služeb INTERGRAM, nezávislá spol. výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů z.s.

2017

Zahájení poskytování právních služeb Ředitelství silnic a dálnic ČR

2017

Zahájení poskytování právních služeb ČSOB Advisory, a.s.

2016

Vznikla HKR advokátní kancelář, s.r.o.

2015

Zahájení poskytování právních služeb statutárnímu městu Brnu

2014

Poskytování právních služeb při nákupu akcií společností v rámci skupiny Pražská plynárenská

2013

Poskytování právních služeb Ministerstvu práce a sociálních věcí 

2013

Zahájení poskytování právních služeb hlavnímu městu Praze

2012

Zahájení poskytování právních služeb Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

2008

Zahájení poskytování právních služeb společnostem skupiny Pražská plynárenská

2007

Vznikla Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

2005

Poskytování právních služeb při prodeji akcií Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

2002

Vzniklo sdružení advokátů Luboš Havel, Petr Kuchař, Kateřina Ryšavá