English

Náš tým

HKR advokátní kancelář si dovoluje představit své společníky, spolupracující advokáty a další právníky, kteří s kanceláří spolupracují:

Společníci

Mgr. Luboš Havel

Mgr. Luboš Havel

Advokát a partner kanceláře

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (1995), zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 4605 od roku 1998.

Specializuje se na právo energetické, korporátní, fúze a akvizice, právo životního prostředí, sporovou agendu, právo duševního vlastnictví, obchodní právo a právo hospodářské soutěže.

Mgr. Petr Kuchař

Mgr. Petr Kuchař

Advokát a partner kanceláře

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (1997), zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 9130 od roku 2001.

Specializuje se na pojišťovnictví a bankovnictví, obchodní právo se zaměřením na obchodní závazky a mezinárodní právo soukromé, stavební právo, soudní spory, rozhodčí a jiná řízení, trestní právo.

Mgr. Kateřina Ryšavá

Mgr. Kateřina Ryšavá

Advokát a partner kanceláře

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (1998), zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 9387 od roku 2002.

Specializuje se na korporátní právo, bankovnictví, fúze a akvizice, právní vztahy k nemovitostem, pracovní a rodinné právo.

Mgr. Lukáš Křeček

Mgr. Lukáš Křeček

Advokát a partner kanceláře

Vzdělání: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (2007), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2006), zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 13547 od roku 2011.

Specializuje se na energetické právo, oblast fúzí a akvizic a související závazkové vztahy, hospodářskou soutěž a právo veřejných zakázek.

Mgr. Jiří Hnát

Mgr. Jiří Hnát

Advokát a partner kanceláře

Vzdělání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (2000), zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 13689 od roku 2011.

Specializuje se na právo energetické, právo duševního vlastnictví, právo životního prostředí a sporovou agendu, včetně rozhodčího řízení.

Mgr. Jan Hraba

Mgr. Jan Hraba

Advokát a partner kanceláře

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (2009), Université Paris II, Panthéon-Assas (Certificat supérieur du droit français – 2007), zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 14955 od roku 2013.

Specializuje se na právo obchodních společností, koncernové právo, M&A, závazkové právo, právo územních samosprávných celků, sporovou agendu. Právní služby poskytuje v českém, anglickém, francouzském a slovenském jazyce.

Spolupracující advokáti

Mgr. Michal Havel

Mgr. Michal Havel

Advokát

-

-

Mgr. Nicole Korolová

Mgr. Nicole Korolová

Advokát

Vzdělání: Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (2016)

Specializuje se zejména na občanské právo se zaměřením na závazkové vztahy, rodinné právo, právo obchodní a s tím související sporovou agendu.

Mgr. Petr Brejl

Mgr. Petr Brejl

Advokát

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc (2009), Université D´Auvergne: Faculté de Droit et de Science Politique (2006/2007), zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod číslem 17113 od roku 2016.

Specializuje se na právo občanské, závazkové právní vztahy a odpovědnost za škodu, na právo obchodní, obchodní korporace a na právo veřejných zakázek a s tím související soudní a správní agendu.