Aktuality

28. 4. 2024

HKR je hlavním právním partnerem platformy NájemPlus

Tým HKR tvořený Janem Hrabou a naším Of Counsel JUDr. Adamem Zítkem, Ph.D. spojil síly se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR. Přispívá tak ke kultivaci vztahů mezi nájemci a pronajímateli a k prevenci sporů. V rámci projektu vzniká vzorová nájemní smlouva a poradna pro její aplikaci, podílíme se také na Kodexu nájemce a Kodexu pronajímatele. Této spolupráce si velmi vážíme, velké uznání patří rovněž doc. Ing. Mgr. Martinu Luxovi, Ph.D. a jeho kolegyním a kolegům ze Sociologického ústavu.

V případě zájmu o právní služby v oblasti nájemní práva se prosím obracejte na Jana Hrabu, hraba@akhavel.cz.